Kredyty na dochody w GBP zostały wstrzymane

Na jaki cel?

Kredyt konsolidacyjny można przeznaczyć na spłatę innych droższych zobowiązań w Polsce.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest nieruchomość kredytobiorcy lub osoby trzeciej (rodzina, znajomi). Najchętniej akceptowane przez banki przednioty zabezpieczenia to nieruchomości mieszkalne i działki budowlane.

Najczęściej finansowane cele za pomocą kredytu hipotecznego to:

 • Zamiana droższego kredytu hipotecznego w Polsce na tańszy (ang. Remortgage)
 • Spłata kredytu samochodowego
 • Spłata kart kredytowych
 • Spłata kredytów gotówkowych, limitów w koncie (ang. overdraft)
 • Spłata kredytów ratalnych na zakup towarów

Dlaczego warto?

 • Kredyt konsolidacyjny jest znacznie tańszy od wszystkich pozostałych kredytów i pożyczek. Możliwe oprocentowanie od 4.5% do 6.5% rocznie. Zależy ono głównie od przeznaczenia konsolidowanych kredytów.
 • Kredyt konsolidacyjny można rozłożyć na znacznie dłuższy okres niż gotówkowy – nawet do 30 lat, przez co raty są niższe.
 • Rata za każde pożyczone 100 tys zł już od 551 zł. (RRSO od 5.24% do 7.6%).
 • Bardzo często nowa rata kredytu jest wielokrotnie niższa od sumy rat płaconych przed konsolidacją.
 • Maksymalna kwota pożyczki gotówkowej bez zabezpieczeń to 200 tys zł. Konsolidacyjny kredyt hipoteczny jest ograniczony jedynie wartością nieruchomości. Część banków może pożyczyć nawet do 90% wartości domu/mieszkania z wyceny
 • Kredyt konsolidacyjny to również sposób na uzyskanie dodatkowej gotówki, tzw. kwota wolna

Dla kogo? Oferta promesy kredytu hipotecznego skierowana jest głównie do Polaków pracujących w UK

Akceptowane źródła dochodu to:

 • umowa o pracę (kontrakt)
 • Jeśli zarabiasz min 200 funtów tygodniowo ten kredyt jest
  właśnie dla Ciebie

Przykład reprezentatywny

 • Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na 1 września 2016 r.: całkowita kwota kredytu: 49 000.00 GBP; kredytowane przez Bank koszty (tj. prowizja za udzielenie kredytu, koszt ubezpieczenia na wypadek zgonu): 4 260,87 GBP; okres kredytowania: 360 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,34% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna LIBOR GBP 3M z 31.08.2016 r.: 0,39%) i marży Banku w wysokości 3,95%. Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższana o 2,0 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 5,08%. Równa rata miesięczna: 264,83 GBP. Całkowity koszt kredytu: 46 482,92 GBP, w tym: opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy (polisa uzyskana na rynku wg założonego kosztu 0,08% wartości nieruchomości): 240.59 zł; konto w GBP do kredytu bezpłatne; opłata za wycenę nieruchomości: 250 zł, opłata za wpis hipoteki z opłatą skarbową od pełnomocnictwa: 217,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 3,0%, tj. 1 597,82 GBP pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek zgonu z kosztem 1,0% rocznie ­ od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o inne kredytowane koszty , tj. łączne koszty ubezpieczenia 2 663,05 GBP przez pierwsze 5 lat trwania kredytu ; suma odsetek za cały okres kredytowania od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o kredytowane koszty: 42 077,93 GBP. Całkowita kwota do zapłaty: 95 482,92 GBP. Do przeliczenia kosztów z PLN na GBP przyjęto kurs skupu waluty przez bank z dnia 31.08.2016 w wysokości 4,91zł. Kredyt jest udzielany w GBP przez jeden z polskich banków. Przeliczenie na funty następuje w dniu wypłaty kredytu po kursie skupu waluty publikowanym na stronie banku. Spłata kredytu wymagana jest w funtach.

Wygląda na to, że szukasz kredytu

Pewnie zastanawiasz się

1. Jaki kredyt możesz dostać

2. Jakie dokumenty są potrzebne

3. Który bank udzieli Ci kredytu

Chetnie odpowiem
na te i inne pytania
w czasie krótkiej
rozmowy telefonicznej

Zaufaj ekspertowi.
Otrzymasz informacje i bezpłatną pomoc.

Cel kredytu

Nie dziękuję. Nie chcę bezpłatnej porady